Introduction FI

Yliopisto uusien ratkaisujen tietoperustana

Yliopistot luovat globaalisti uutta tietoa, siirtävät jo olemassa olevaa tietoa sekä inspiroivat ajattelemaan jotakin sellaista, jota ei vielä ole. Tällainen toiminta edesauttaa niin opettajia, tutkijoita ja opiskelijoita, jotka ymmärtävät maailmaa eri tavoin, havainnoimaan uudella tavalla jokapäiväistä elämää ja lopulta löytämään kokonaan uusia ongelmia. Tällaiset ongelmat muodostavat perustan uusille ratkaisuille, joista syntyy edelleen uusia palveluja tai tuotteita.

Uudenlaisista ongelmista uudenlaisia ratkaisuja

Uusiin keksintöihin ja innovaatioihin johtavat prosessit, tulokset ja uusia mahdollisuuksia etsivä ja tunnistava toiminta ovat erilaisia eri alueilla. Tällaisia eroja voidaan hyödyntää, mikäli niitä integroidaan ja kehitetään tuomalla ne osaksi yhtenäistä prosessia. Tuloksena syntyy maailman eri paikoissa mahdollisesti samanlaisina esiintyviin eri ongelmiin kokonaan uusia, entistä parempia ja monimuotoisempia ratkaisuja.

Kulttuurien välinen vuorovaikutus laajentaa mahdollisuuksien horisonttia

Mikäli yliopistoissa toimivat nuoret yrittäjät ympäri maailman toimivat yhdessä ja jakavat ideoitaan ongelmien ratkaisemiseksi mahdollisuuksien horisontti laajenee, syntyy uusia tuotteita ja palveluja, alueet konvergoituvat ja tiedon jakaminen nopeutuu. Tämä verkosto ja ohjelma auttaa liiketoimintaideoiden vahvistamista, rahoituksen hankkimista sekä kysynnän ja tarjonnan tehokasta kohtaamista.

Monitieteinen ideointiverkosto ja liiketoimintamallin edistämisen ohjelma (NetMIB)

NetMIB:n tarkoituksena on muodostaa yhteinen menetelmä monitieteisten ideoiden stimuloimiseksi, sekä näiden ideoiden muuttamiseksi ratkaisuiksi yhteiskunnallis-taloudellisiin ongelmiin. Monitieteisen ideoiden prosessien tuottamisen lisäksi NetMIB muodostaa yhteisen toimintamallin, johon osallistuvat instituutiot ja opiskelijat voivat olla vuorovaikutuksessa ja validoida tuotteitaan ja palvelujaan sekä muodostaa yhteisöjä, monikulttuurisia sekä tieteiden rajat ylittäviä ryhmiä.

Haluatko tulla mukaan?

Mikäli olet kiinnostunut tulemaan mukaan yhteisöömme joko opetussuunnitelman kehittämisvaiheessa tai sen toteutusvaiheessa, ota yhteyttä lähettämällä meille sähköpostia.

Voit ottaa meihin yhteyttä kansallisen edustajamme välityksellä: NetMIB Partners