Introduction HU

Az egyetem, mint az új megoldások tudásbázisa

Az egyetemek a világ minden táján részt vesznek új tudás előállításában, régi ismeretek átadásában és olyan dolgokon történő töprengésre ösztönzik az embereket, amelyek még nem is léteznek. Ez a tevékenység felvilágosultabbá teszi az oktatót, a kutatót és a hallgatót egyaránt, akik különbözőképpen látják a világot, másként szemlélik a mindennapi élet pillanatait, következésképp új problémákat fedeznek fel. Ezek az új problémák új megoldások alapjául szolgálhatnak, amelyek aztán új termékekben és szolgáltatásokban öltenek testet.

Különböző emberek új problémákat látnak, új megoldásokat találnak

A lehetőség-keresés és megoldás ezen folyamata, eredménye és sajátossága, amely találmányokat és innovációkat eredményez, régiónként eltérő. Ezek a különbségek, amennyiben egy egységes folyamatba integráltak, abban kerülnek fejlesztésre és átalakításra, akkor újabb, jobb és komplexebb megoldásokat nyújthatnak olyan problémákra, amelyek hasonlóak a világ különböző régióiban.

A különböző kultúrák interakciója kitágítja a lehetőségek horizontját

Amennyiben a világ különböző egyetemeiről származó fiatal vállalkozók találkoznak és megosztják egymással probléma-megoldási ötleteiket, a lehetőségek horizontja kitágul, új termékek és szolgáltatások születnek, a régiók konvergálnak egymáshoz és a tudásterjedés felgyorsul. A validáció és a forrásszerzés gyorsasága segíti a kereslet és a kínálat hatékonyabb egymásra találását.

Network of multidisciplinary ideation and business model generation program (NetMIB)

A NetMIB célja egyrészt közös módszertan kidolgozása multidiszciplináris ötletek stimulálására és azok társadalmi-gazdasági környezetben található problémák megoldására történő alkalmazására. Az egyetemi multidiszciplináris ötletfejlesztés mellett a NetMIB közös platformot hoz létre, ahol a résztvevő intézmények és azok hallgatói interakcióba léphetnek egymással termékeik és szolgáltatásaik validálása céljából, valamint szövetségeket, közös interkulturális, interdiszciplináris csoportokat hozhatnak létre.

Csatlakozna?
Amennyiben érdeklődik a közösséghez történő csatlakozás iránt akár a közös tananyag fejlesztésének, akár a bevezetésének fázisában, kérjük küldjön e-mailt.
Nemzeti képviselőinken keresztül csatlakozhat hozzánk: NetMIB Partners